Tính Năng Hóa Đơn Điện Tử

 • AZ Invoice được xây dựng dựa trên Thông tư 32/2011/TT-BCT, Thông tư số 39/2014/TT-BTC, Nghị định số 119/2018/NĐ-CP.
 • Ngày 07/06/2019 Cục Thuế TP Hồ Chí Minh công nhận AZ Invoice là Đơn vị trung gian cung cấp Hóa đơn điện tử đạt chuẩn của ngành Thuế.
 • AZ Invoice đã bảo đảm các điều kiện sau cho Quý khách hàng:
tính năng hóa đơn điện tử azinvoice
 • Phần mềm chạy trên giao diện Web, không cần cài đặt, nhiều người đồng thời cùng đăng nhập, xuất hóa đơn cùng lúc.
 • Miễn phí lưu trữ 10 năm.
 • Không phí khởi tạo ban đầu.
 • Không cần mua thêm token (sử dụng token khai báo thuế) hoặc mua Chữ ký số ký HSM (ký tập trung).
 • Miễn phí tạo mẫu hóa đơn.
 • Hóa đơn đăng ký không sử dụng hết trong năm được chuyển sang năm sau hoàn toàn miễn phí.
 • Hỗ trợ kỹ thuật rất nhanh.
 • Kết nối được với các phần mềm kế toán/phần mềm bán hàng/phần mềm quản lý doanh nghiệp khác.
 • Hỗ trợ đăng ký thủ tục sử dụng hóa đơn điện tử với Cơ quan Thuế.
 • Tính năng của phần mềm vượt trội hoàn toàn so với các nhà cung cấp khác:
Tính Năng 2: Tạo Logo ở chân trang hóa đơn

AZ Invoice: có sẵn, miễn phí

Nhà cung cấp khác: Có thể có và tốn phí, tốn thời gian

Tính Năng 6: Gửi hóa đơn nháp cho người mua

Dễ dàng gửi hóa đơn nháp (đã lập, chưa ký số) cho người mua hàng qua email chỉ bằng 1 click chuột

AZ Invoice: có sẵn, miễn phí

Nhà cung cấp khác: Có thể có và tốn phí, tốn thời gian

Tính Năng 7: Tạo hóa đơn nhiều trang

Tính năng có sẵn và hoàn toàn miễn phí: Không giới hạn số dòng sản phẩm trên hóa đơn, hệ thống tự động phân trang và đánh số trang theo đúng Quy chuẩn của CQT.

AZ Invoice: có sẵn, miễn phí

Nhà cung cấp khác: Có thể có và tốn phí, tốn thời gian

Tính Năng 8: Tạo dòng: Chiết khấu đơn hàng theo giá trị (tự nhập)

Tạo dòng chiết khấu theo giá trị (tự nhập tay số tiền chiết khấu).

AZ Invoice: có sẵn, miễn phí

Nhà cung cấp khác: Có thể có và tốn phí, tốn thời gian

Tính Năng 9: Tạo dòng: Chiết khấu theo % tổng giá trị đơn hàng

AZ Invoice: có sẵn, miễn phí

Nhà cung cấp khác: Có thể có và tốn phí, tốn thời gian

Tính Năng 10: Hóa đơn ngoại tệ: Đơn giá ngoại tệ - thanh toán bằng VNĐ

AZ Invoice: có sẵn, miễn phí

Nhà cung cấp khác: Có thể có và tốn phí, tốn thời gian

Tính Năng 11: Hóa đơn ngoại tệ: Đơn giá ngoại tệ - thanh toán bằng ngoại tệ

AZ Invoice: có sẵn, miễn phí

Nhà cung cấp khác: Có thể có và tốn phí, tốn thời gian

Tính Năng 12: Tính ngược Thành tiền ra đơn giá

AZ Invoice: có sẵn, miễn phí

Nhà cung cấp khác: Có thể có và tốn phí, tốn thời gian

Tính Năng 13: Xử lý số lẻ 1 đồng

AZ Invoice: có sẵn, miễn phí

Nhà cung cấp khác: Có thể có và tốn phí, tốn thời gian

Tính Năng 14: Điều chỉnh số thập phân (dấu phẩy sau hàng đơn vị)

AZ Invoice: có sẵn, miễn phí

Nhà cung cấp khác: Có thể có và tốn phí, tốn thời gian

Tính Năng 15: Tạo thêm dòng Phí khác: Phí xuất vé, phí thu hộ, thuế khác, phí khác, ...

AZ Invoice: có sẵn, miễn phí

Nhà cung cấp khác: Có thể có và tốn phí, tốn thời gian

Tính Năng 16: Ẩn đơn giá, số lượng, thành tiền trong Hóa đơn

AZ Invoice: có sẵn, miễn phí

Nhà cung cấp khác: Có thể có và tốn phí, tốn thời gian

Tính Năng 17: Thêm trường (số lô, mã màu, mã kho …) mở rộng

AZ Invoice: có sẵn, miễn phí

Nhà cung cấp khác: Có thể có và tốn phí, tốn thời gian

Tính Năng 18: Tạo sản phẩm khuyến mãi

AZ Invoice: có sẵn, miễn phí

Nhà cung cấp khác: Có thể có và tốn phí, tốn thời gian

Tính Năng 19: Ký số hóa đơn; Ký hóa đơn theo lô

Ký từng tờ hóa đơn hoặc ký nhiều hóa đơn cùng lúc.

AZ Invoice: có sẵn, miễn phí

Nhà cung cấp khác: Có thể có và tốn phí, tốn thời gian

Tính Năng 24: Tạo hóa đơn điều chỉnh đa nội dung (tăng/giảm số lượng, đơn giá, thuế suất của NHIỀU sản phẩm) trên cùng MỘT hóa đơn

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

AZ Invoice: có sẵn, miễn phí

Nhà cung cấp khác: Không có

Tính Năng 25: Tạo Biên bản (Hủy / Điều chỉnh / Thay thế) điện tử tự động

AZ Invoice: có sẵn, miễn phí

Nhà cung cấp khác: Có thể có và tốn phí, tốn thời gian

Tính Năng 26: Lọc hóa đơn theo 1 hoặc nhiều trạng thái: khởi tạo, đã ký, hủy …; Lọc hóa đơn theo nhiều điều kiện khác nhau

AZ Invoice: có sẵn, miễn phí

Nhà cung cấp khác: Có thể có và tốn phí, tốn thời gian

Tính Năng 27: Ký số 2 bên lên hóa đơn hoặc biên bản điện tử

Khi xuất hóa đơn cho người mua, hệ thống tự động tạo 1 tài khoản cho người mua để có thể đăng nhập vào hệ thống nhằm tìm kiếm hóa đơn, ký số lên hóa đơn / biên bản điện tử.
Người bán và người mua dễ dàng ký diện tử biên bản mà không cần cài đặt thêm phần mềm.

AZ Invoice: có sẵn, miễn phí

Nhà cung cấp khác: Không có

Tính Năng 28: Lập (upload) hoá đơn từ Excel lên hệ thống Hóa đơn điện tử AZ

Người lập hóa đơn có thể lập hóa đơn từ excel, sau đó tải lên (upload) lên hệ thống AZ Invoice. Có thể upload cả nghìn tờ hóa đơn cùng lúc.

AZ Invoice: có sẵn, miễn phí

Tính Năng 30: Người mua: tự động tạo tài khoản tra cứu hóa đơn cho người mua

AZ Invoice: có sẵn, miễn phí

Nhà cung cấp khác: Có thể có và tốn phí, tốn thời gian

Tính Năng 31: Đọc file hóa đơn gốc XML bằng trình duyệt web

Người dùng chỉ cần vào website https://azinvoice.vn/#/search-xml sau đó chọn file XML và đọc, hoàn toàn không cần tải phần mềm về cài đặt, giúp tiết kiệm thời gian, tốn công cài đặt.

AZ Invoice: có sẵn, miễn phí

Nhà cung cấp khác: Có đơn vị không có phần mềm đọc XML, hoặc có thì là 1 phần mềm, cần phải tải xuống và cài đặt.