banner 2

Tất cả tin tức

Không có tin tức thuộc chủ đề này

Tin tức mới nhất

Quyết định 1450/BTC ngày 07/10/2021 về chuẩn định dạng xml của hoá đơn điện tử

Quyết định 1450/BTC ngày 07/10/2021 về chuẩn định dạng xml của hoá đơn điện tử

AZ Invoice gửi Quý khách bản chính thức (có đóng mộc) của Quyết định 1450/BTC ngày 07/10/2021 về chuẩn định dạng xml của hoá đơn điện tử.

Toàn văn Thông tư 78/2021/TT-BCT ngày 17/09/2021

Toàn văn Thông tư 78/2021/TT-BCT ngày 17/09/2021

AZ Invoice kính gửi Quý khách bản chính thức (có ký số) của Thông tư 78/2021/TT-BCT ngày 17/09/2021.

Chi tiết các nội dung mới tại Thông tư 78/2021/TT-BTC

Chi tiết các nội dung mới tại Thông tư 78/2021/TT-BTC

Chi tiết các nội dung mới tại Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021.

Thông tư số 78/2021/TT-BTC quy định về hóa đơn, chứng từ

Thông tư số 78/2021/TT-BTC quy định về hóa đơn, chứng từ

Vừa qua, ngày 17/09/2021 Bộ Tài Chính đã ra Thông tư số 78/2021/TT-BTC quy định về hóa đơn, chứng từ, đây là văn bản hướng dẫn cho Luật thuế sửa đổi và nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Toàn văn Thông tư 88/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 68/2019

Toàn văn Thông tư 88/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 68/2019

Thông tư mơi số 88/2020/TT-BTC: kéo dài hiệu lực Thông tư số 32/2011/TT-BTC và 39/2014/TT-BTC tới ngày 30 tháng 6 năm 2022