HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ AZINVOICE

Hướng dẫn sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử AZ Invoice đơn giản & chi tiết

Hướng dẫn sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử AZ Invoice đơn giản & chi tiết

XEM NGAY:  

PHẦN 1: FILE HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Hướng dẫn sử dụng (PDF)

2. Hướng dẫn gỡ Tool ký số cũ, cài đặt tool ký mới

 

PHẦN 2: VIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

 

1. HD NHẬP DỮ LIỆU SẢN PHẨM ( EXCEL) VÀO PHẦN MỀM HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ AZINVOICE

Tạo danh mục hàng hóa/sản phẩm vào phần mềm hóa đơn điện tử bằng cách nhập thủ công và nhập từ excel (có phụ đề)

2. HD NHẬP DỮ LIỆU KHÁCH HÀNG ( EXCEL) VÀO PHẦN MỀM HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ AZINVOICE

Hướng dẫn tạo danh mục khách hàng (người mua hàng): nhập dữ liệu từ excel hoặc nhập thủ công (có phụ đề)

3. HD TẢI CÔNG CỤ KÝ SỐ TRÊN PHẦN MỀM HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ AZINVOICE

Video hướng dẫn tải công cụ ký số hóa đơn điện tử AZ Invoice hay còn được gọi là Tool Ký Số. Xem chi tiết Video hướng dẫn và thao tác tương tự trên nhiều máy tính khác nhau.

4. HƯỚNG DẪN LẬP HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TRÊN PHẦN MỀM AZINVOICE

5. HƯỚNG DẪN LẬP HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ THAY THẾ

6. HƯỚNG DẪN HỦY HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ 

7. HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN TRÊN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Hướng dẫn điều chỉnh thông tin (tên công ty, địa chỉ …) trên hóa đơn điện tử (có phụ đề)

8. HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH MÃ SỐ THUẾ TRÊN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ AZINVOICE

9. HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH THUẾ SUẤT TRÊN PHẦN MỀM HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ AZ INVOICE

Hướng dẫn điều chỉnh tăng/giảm/thuế suất hoặc đồng thời vừa tăng, vừa giảm, vừa điều chỉnh thuế suất (có phụ đề)

10. HƯỚNG DẪN THAY ĐỔI MẬT KHẨU TRÊN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ AZINVOICE

Hướng dẫn đổi email quản trị và đổi mật khẩu, lấy lại mật khẩu (có phụ đề)

11. HƯỚNG DẪN TRA CỨU HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

12. HƯỚNG DẪN TẢI BÁO CÁO THỐNG KÊ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ AZINVOICE

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

1900 571 252