banner 2

Hướng dẫn sử dụng phần mềm

PHẦN 1: TÀI LIỆU (PDF) HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Hướng dẫn sử dụng (PDF)

2. Hướng dẫn gỡ Tool ký số cũ, cài đặt tool ký mới

 

PHẦN 2: VIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1.Hướng dẫn lập hóa đơn điện tử trên phần mềm AZ Invoice

2.Hướng dẫnhủy hóa đơn điện tử

3.Hướng dẫn lập hóa đơn thay thế

4. Hướng dẫnđiều chỉnh hóa đơn

4.1.Hướng dẫnđiều chỉnh thông tin (tên công ty, địa chỉ …)  trên hóa đơn điện tử

4.2.Hướng dẫnđiều chỉnh mã số thuế trên hóa đơn điện tử AZ Invoice

4.3.Hướng dẫnđiều chỉnhtăng/giảm giá trị;điều chỉnh thuế suất hoặc đồng thời vừa tăng, vừa giảm giá trị, vừa điều chỉnh thuế suất

5.Hướng dẫn tải công cụ ký số trên phần mềm hóa đơn điện tử AZ Invoice

6.Hướng dẫn nhập dữ liệu sản phẩm ( excel) vào phần mềm hóa đơn điện tử az invoice

7.Hướng dẫn nhập dữ liệu khách hàng ( excel) vào phần mềm hóa đơn điện tử AZ Invoice

8.Hướng dẫn thay đổi mật khẩu trên hóa đơn điện tử AZ Invoice

9.Hướng dẫn tải báo cáo thống kê hóa đơn điện tử AZ Invoice

10.Hướng dẫn tra cứu hóa đơn điện tử

 

Chi tiết:

1. HƯỚNG DẪN LẬP HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TRÊN PHẦN MỀM AZ INVOICE

2. HƯỚNG DẪNHỦYHÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ 

3. HƯỚNG DẪN LẬP HÓA ĐƠN THAY THẾ

4. HƯỚNG DẪNĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN

4.1. HƯỚNG DẪNĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN (tên công ty, địa chỉ …) TRÊN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Hướng dẫn điều chỉnh thông tin (tên công ty, địa chỉ …) trên hóa đơn điện tử (có phụ đề)

4.2. HƯỚNG DẪNĐIỀU CHỈNH MÃ SỐ THUẾ TRÊN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ AZ INVOICE

4.3.HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH TĂNG/GIẢM GIÁ TRỊ; ĐIỀU CHỈNH THUẾ SUẤT HOẶC ĐỒNG THỜI VỪA TĂNG, VỪA GIẢM GIÁ TRỊ, VỪA ĐIỀU CHỈNHTHUẾ SUẤT

Hướng dẫn điều chỉnh tăng/giảm giá trị; điều chỉnh thuế suất hoặc đồng thời vừa tăng, vừa giảm giá trị, vừa điều chỉnh thuế suất (có phụ đề)

5. HƯỚNG DẪN TẢI CÔNG CỤ KÝ SỐ TRÊN PHẦN MỀM HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ AZ INVOICE

Video hướng dẫn tải công cụ ký số hóa đơn điện tử AZ Invoice hay còn được gọi là Tool Ký Số. Xem chi tiết Video hướng dẫn và thao tác tương tự trên nhiều máy tính khác nhau.

6. HƯỚNG DẪN NHẬP DỮ LIỆU SẢN PHẨM ( EXCEL) VÀO PHẦN MỀM HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ AZ INVOICE

Tạo danh mục hàng hóa/sản phẩm vào phần mềm hóa đơn điện tử bằng cách nhập thủ công và nhập từ excel (có phụ đề)

7. HƯỚNG DẪN NHẬP DỮ LIỆU KHÁCH HÀNG ( EXCEL) VÀO PHẦN MỀM HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ AZ INVOICE

Hướng dẫn tạo danh mục khách hàng (người mua hàng): nhập dữ liệu từ excel hoặc nhập thủ công (có phụ đề)

8. HƯỚNG DẪN THAY ĐỔI MẬT KHẨU TRÊN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ AZ INVOICE

Hướng dẫn đổi email quản trị và đổi mật khẩu, lấy lại mật khẩu (có phụ đề)

9. HƯỚNG DẪN TẢI BÁO CÁO THỐNG KÊ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ AZ INVOICE

10. HƯỚNG DẪN TRA CỨU HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ (dành cho người mua hàng)

 

LIÊN HỆ HỔ TRỢ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ AZ INVOCIE

 

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LCD VIỆT NAM

Địa chỉ: P.105, Tòa nhà SBI, Công viên Phần mềm Quang Trung, Q. 12, Tp HCM
Điện thoại1900 57 12 52
Email: hotro@azinvocie.vn
Website: azinvoice.com / azinvoice.vn