banner 2

Hướng dẫn đăng nhập

1. Đăng nhậplập và xuất hóa đơn điện tử AZ Invoice (dành cho người bán)

Hệ thống AZ Invoice cung cấp cho NGƯỜI BÁN HÀNG tài khoản để đăng nhập để lập hóa đơntại địa chỉ https://azinvoice.vn

  • Để có tài khoản đăng nhập, vui lòng liên hệ bộ phận kinh doanh / các đại lý của AZ Invoice để được hỗ trợ.

 

2. Tài khoản đăng nhập dành cho NGƯỜI MUA: đểký hóa đơn, biên bản hoặc tra cứu toàn bộ hóa đơn người bán đã xuất cho người mua

NGƯỜI MUA HÀNG có thể tra cứu toàn bộ hóa đơn,hoặc ký hóa đơn, ký biên bản(hủy/thay thế/điều chỉnh) quý khách đăng nhập vào địa chỉ: https://azinvoice.vn, tài khoản để đăng nhập AZ Invoice đã gửi cho quý khách ngay lần đầu tiên người mua xuất hóa đơn điện tử cho Quý khách, xin vui lòng tra cứu lại email cũ hoặc liên hệ người mua để được biết tài khoản đăng nhập.

 

3. Tra cứu hóa đơn điện tử AZ Invoice (dành cho người mua)

Đối với người mua hàng hệ thống chúng tôi cho phép:

  • Người mua nhận hóa đơn từ người bán thông qua email.
  • Người mua có thể tra cứu toàn bộ hóa đơn mà người bán đã xuất cho mình.
  • Người mua có thể tra cứu hóa đơn, ký biên bản (hủy/thay thế/điều chỉnh) tại địa chỉ: https://azinvoice.vn/#/search

 

    4. Lấy lại mật khẩu đăng nhập AZ Invoice

    Trường hợp quên mật khẩu, quý khách vui lòng nhấn vào nút “Quên mật khẩu” để lấy lại mật khẩu.

    AZ Invoice Trân trọng kính báo !!!