banner 3

Gói thuê dịch vụ

  • 02/12/2019
  • 143

Trả phí theo số lượng đăng ký mua

Quý khách không cần đầu tư hạ tầng: máy chủ, tường lửa ...

AZ lưu trữ miễn phí 10 năm

(Không chỉnh sửa theo yêu cầu riêng)

Website s.dụng tên miền riêng - phí 10tr

-

Sử dụng token để ký số lên hóa đơn

Có thể sử dụng Chữ ký số lưu trên HSM

Không giới hạn người dùng

Tra cứu hóa đơn bằng mã tra cứu

Có tài khoản cho người mua hàng tra cứu hóa đơn

Gửi email cho người mua khi có hóa đơn mới

B.cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26)

Thống kê bảng kê bán ra

Thống kê bảng kê bán ra (chi tiết)

Import hóa đơn từ excel vào phần mềm

Kết nối với phần mềm kế toán/ERP ... thông qua API hoặc Tool / websevice

Các tính năng cơ bản của Phần mềm xem tại đây: https://azinvoice.com/So-luoc-cac-tinh-nang-cua-phan-mem-Hoa-don-dien-tu-AZ-Invoice

Tin tức liên quan

Hướng dẫn lưu trữ hóa đơn điện tử AZ INVOICE

Người mua tìm – tra cứu hóa đơn gốc XML và tìm cách đọc file gốc này(1) – sau đó đối chiếu dữ liệu giữa bản gốc (xml) và bản nhận được, nếu khớp dữ liệu, người mua tiến hành lưu trữ bản gốc (xml) về máy tính, lưu lại thông tin link tra cứu và mã tra cứu, lưu lại Hóa đơn giấy hoặc lưu file PDF

Quy trình đăng ký, phát hành hóa đơn điện tử AZ Invoice

Quy trình đăng ký, phát hành hóa đơn điện tử AZ Invoice

File hướng dẫn sử dụng AZ Invoice

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Hóa đơn điện tử AZ

Phần mềm hỗ trợ kê khai, nộp thuế, giao dịch điện tử qua mạng

Tổng hợp phần mềm cài đặt kê khai điện tử. Tài liệu hướng dẫn kê khai điện tử chuyên nghiệp. kê khai điện tử thuế, kê khai điện tử bhxh, Kê khai hải quan, Kê khai hóa đơn điện tử,…

Gói bản quyền phần mềm (lincence)

Mô tả sơ lược: Gói sản phẩm cho phép không giới hạn số lượng hóa đơn xuất, dữ liệu hóa đơn hoàn toàn nằm hoàn toàn tại doanh nghiệp. Khách hàng trả phí Licence phần mềm cho năm đầu tiên, các năm tiếp theo trả phí duy trì, bảo dưỡng (15-25%) Khách hàng tự đầu tư hạ tầng: máy chủ Quý khách được sử dụng Website theo tên miền riêng. Quý khách sử dụng các tính năng có sẵn, các yêu cầu chỉnh sửa riêng sẽ được tính phí hợp lý.

Gói giải pháp

Mô tả sơ lược: Gói sản phẩm cho phép không giới hạn số lượng hóa đơn xuất, dữ liệu hóa đơn hoàn toàn nằm hoàn toàn tại doanh nghiệp. Khách hàng trả phí Licence phần mềm cho năm đầu tiên, các năm tiếp theo trả phí duy trì, bảo dưỡng (15-25%) Khách hàng tự đầu tư hạ tầng: máy chủ Quý khách được sử dụng Website theo tên miền riêng. Quý khách tư vấn và triển khai các giải pháp kỹ thuật để đảm bảo việc kết nối theo yêu cầu riêng.