ĐĂNG NHẬP

Kính gửi quý khách, 

1. Đăng nhập lập và xuất hóa đơn điện tử AZ Invoice (dành cho người bán)

Hệ thống AZ Invoice cung cấp cho khách hàng hệ thống lập và tra cứu hóa đơn tại địa chỉ https://azinvoice.vn

Đăng nhập lập và tra cứu hóa đơn điện tử azinvoice
ĐĂNG NHẬP NGAY

2. Tra cứu hóa đơn điện tử AZ Invoice

a) Đối với người mua hàng hệ thống chúng tôi cho phép:

  • Người mua nhận hóa đơn từ người bán thông qua email.
  • Người mua có thể tra cứu toàn bộ hóa đơn mà người bán đã xuất cho mình.
  • Người mua có thể tra cứu hóa đơn, ký biên bản (hủy/thay thế/điều chỉnh) tại địa chỉ: https://azinvoice.vn/#/search
Đăng nhập lập và tra cứu hóa đơn điện tử azinvoice
TRA CỨU HÓA ĐƠN

Để tra cứu toàn bộ hóa đơn, ký biên bản (hủy/thay thế/điều chỉnh) quý khách đăng nhập vào địa chỉ: https://azinvoice.vn, tài khoản để đăng nhập AZ Invoice đã gửi cho quý khách ngay lần đầu tiên người mua xuất hóa đơn điện tử cho Quý khách, xin vui lòng tra cứu lại email cũ hoặc liên hệ người mua để được biết tài khoản đăng nhập.

b) Đối với người bán hàng, hãy làm theo hướng dẫn

  • Để có tài khoản đăng nhập, vui lòng liên hệ bộ phận kinh doanh / các đại lý của AZ Invoice để được hỗ trợ.

3. Lấy lại mật khẩu đăng nhập AZ Invoice

Trường hợp quên mật khẩu, quý khách vui lòng nhấn vào nút “Quên mật khẩu” để lấy lại mật khẩu.

Hướng dẫn lấy lại mật khẩu đăng nhập AZinvoice
LẤY LẠI MẬT KHẨU

AZ Invoice Trân trọng kính báo !!!

 

4. Thông tin liên hệ

AZ Invoice
Đội hỗ trợ: 1900 57 12 52
Email: hotro@azinvoice.vn
Website: azinvoice.vn / azinvoice.com
…………………………………………………….
Hóa đơn điện tử – Hợp đồng điện tử