banner 2

Biểu mẫu đăng ký, sử dụng Hóa đơn điện tử AZ Invoice

 • 01/05/2020
 • 674

Biểu mẫu đăng ký hóa đơn điện tử AZ Invoice

 1. Mẫu đăng ký
 2. Mẫu “Quyết định sử dụng hóa đơn điện tử” (word)
 3. Mẫu “Quyết định sử dụng hóa đơn điện tử” (BÌNH DƯƠNG, word)
 4. Mẫu "Quyết định sử dụng Hóa đơn điện tử (excel)
 5. Mẫu hợp đồng (word)
 6. Mẫu hợp đồng (excel)

Các biểu mẫu (tham khảo) theo quy định của Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014:

 1. Hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ đối với một số trường hợp (theo TT 39.2014)
 2. Mẫu Bảng kê bán lẻ hàng hóa địch vụ có giá trị dưới 200.000 đồng (theo TT 39.2014)
 3. Mẫu Bảng kê hóa đơn chuyển đi (chuyển địa điểm) (theo TT 39.2014)
 4. Mẫu Bảng kê quyết toán hóa đơn (BK02/AC, theo TT 39.2014)
 5. Mẫu Báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn (BC21/AC, theo TT 39.2014)
 6. Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26, theo TT 39.2014)
 7. Mẫu Cam kết (CK01/AC, theo TT 39.2014)
 8. Mẫu Hóa đơn bán hàng (02GTTT3/001, theo TT 39.2014)
 9. Mẫu Hóa đơn bán hàng (07KPTQ, trong khu phi thuế quan, theo TT 39.2014)
 10. Mẫu Hóa đơn Giá trị gia tăng (01GTKT3/001, Theo thong tu 39)
 11. Mẫu Thông báo điều chỉnh thông tin hóa đơn (TB04/AC, theo TT 39.2014)
 12. Mẫu Thông báo kết quả hủy hóa đơn (TB03/AC, theo TT 39.2014)
 13. Mẫu Thông báo phát hành hóa đơn (TB01/AC, theo TT 39.2014)
 14. Mẫu Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý (04HGDL, theo TT 39.2014)
 15. Mẫu Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ (03XKNB, theo TT 39.2014)

Tin tức liên quan

Thông tư 32/2011/TT-BTC

Thông tư 32/2011/TT-BTC Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Thông tư 39/2014/TT-BTC

Thông tư 39/2014/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Nghị định số 119/2018/NĐ-CP

Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

Tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật về Hóa đơn điện tử

Cơ sở pháp lý của Hóa Đơn Điện Tử gồm những gì? Đối tượng áp dụng Hóa Đơn Điện Tử có giới hạn đối tượng không? Lợi ích và khó khăn khi sử dụng Hóa Đơn Điện Tử như thế nào? Quý khách hãy theo dõi bài viết bên dưới từ azinvoice.com cung cấp để tìm hiểu rõ hơn.

Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019

Bộ Tài Chính đã chính thức ban hành Thông tư số 68/2019/TT-BTC ký ngày 30/9/2019 - hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. 

Quyết định số 635/QĐ-TCT do Tổng cục trưởng Tổng cục thuế ký ban hành ngày 11/05/2020.

AZ Invoice giới thiệu bạn đọc Toàn văn Quyết định số 635/QĐ-TCT do Tổng cục trưởng Tổng cục thuế ký ban hành ngày 11/05/2020. ........................................ QUY ĐỊNH CHUNG I. Phạm vi và đối tượng áp dụng 1. Phạm vi áp dụng: Các yêu cầu về đặc tả kỹ thuật, định dạng cấu trúc, thành phần dữ liệu và phương thức truyền nhận hóa đơn điện tử giữa doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh, tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử với cơ quan thuế. 2. Đối tượng áp dụng: Áp dụng cho các đối tượng được quy định tại Điều 2, Thông tư số 68/2014/TT-BTC ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2016/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.