GÓI SẢN PHẨM AZ IVOICE

Bảng dưới đây mô tả sơ lược về các gói sản phẩm Hóa đơn điện tử AZ đang cung cấp. Đối với khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng liên hệ, chúng tôi sẽ cử nhân viên tới tận nơi để tư vấn, giải đáp thắc mắc.

Hạ tầng của AZ Invoice
Gói thuê dịch vụ
Trả phí theo số lượng đăng ký mua
Đầu tư hạ tầng: máy chủ
AZ lưu trữ miễn phí 10 năm
Chỉnh sửa theo yêu cầu riêng
Website s.dụng tên miền riêng - phí 10tr
-
Sử dụng token để ký số lên hóa đơn
Có thể sử dụng Chữ ký số lưu trên HSM
Không giới hạn người dùng
Tra cứu hóa đơn bằng mã tra cứu
Có tài khoản cho người mua hàng tra cứu hóa đơn
Gửi email cho người mua khi có hóa đơn mới
B.cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26)
Thống kê bảng kê bán ra
Thống kê bảng kê bán ra (chi tiết)
Import hóa đơn từ excel vào phần mềm
Kết nối với phần mềm kế toán/ERP ... thông qua API hoặc Tool / websevice
Hạ tầng của khách hàng
Gói licence - bản đóng gói
Trả phí Licence phần mềm
Đầu tư hạ tầng: máy chủ
Người mua tự lưu trữ
Chỉnh sửa theo yêu cầu riêng
Website sử dụng tên miền riêng
-
Sử dụng token để ký số lên hóa đơn
Có thể sử dụng Chữ ký số lưu trên HSM
Không giới hạn người dùng
Tra cứu hóa đơn bằng mã tra cứu
Có tài khoản cho người mua hàng tra cứu hóa đơn
Gửi email cho người mua khi có hóa đơn mới
B.cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26)
Thống kê bảng kê bán ra
Thống kê bảng kê bán ra (chi tiết)
Import hóa đơn từ excel vào phần mềm
Kết nối với phần mềm kế toán/ERP ... thông qua API hoặc Tool / websevice
Hạ tầng của khách hàng
Gói giải pháp - sửa theo y.cầu
Trả phí Licence phần mềm
Đầu tư hạ tầng: máy chủ
Người mua tự lưu trữ
Chỉnh sửa theo yêu cầu riêng
Website sử dụng tên miền riêng
-
Sử dụng token để ký số lên hóa đơn
Có thể sử dụng Chữ ký số lưu trên HSM
Không giới hạn người dùng
Tra cứu hóa đơn bằng mã tra cứu
Có tài khoản cho người mua hàng tra cứu hóa đơn
Gửi email cho người mua khi có hóa đơn mới
B.cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26)
Thống kê bảng kê bán ra
Thống kê bảng kê bán ra (chi tiết)
Import hóa đơn từ excel vào phần mềm
Kết nối với phần mềm kế toán/ERP ... thông qua API hoặc Tool / websevice