banner 2

T.báo số 31 nâng cấp hệ thống theo TT 68/2019

  • 10/08/2020
  • 611

Công Ty TNHH Công Nghệ LCD Việt Nam

………………………………………

Số 31/TB/AZ/2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

VỀ VIỆC NÂNG CẤP HỆ THỐNG

HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ THEO CHUẨN THÔNG TƯ 68/2019/TT-BTC

-----------------

Kính gửi: Quý khách hàng / Quý đối tác

Căn cứ:

  • Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/09/2019.
  • Căn cứ thông báo số 13222/CT-TTHT v.v hướng dẫn về hóa đơn do Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh ký ngày 07/11/2019.
  • Căn cứ vào viêc hệ thống hóa đơn điện tử AZ Invoiceđã nâng cấp hoàn thiện để sẵn sàng triển khai theo thông tưNghị định số 119/2018/NĐ-CP và Thông tư 68/2019/TT-BTC.

THÔNG BÁO

Hiện nay, chúng tôi nhận được nhiều đề nghị của khách hàng(người nộp thuế)v.v áp dụng hóa đơn theoThông tư68/2019/TT-BTC, tuy nhiên, mặc dù hệ thống của AZInvoiceđã sẵn sàng triển khaitheo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và Thông tư 68/2019/TT-BTC nhưng AZ Invoicevẫn phảicăn cứvào các quy định, văn bản nêu trên, đồng thời căn cứvào lộ trình triển khai của Tổng cục Thuếđể triển khai nâng cấp hệ thống.

Như vậy, từ nay cho đến khi Cơ quan Thuế có thông báo Người nộp thuế chuyển đổi để sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và Thông tư 68/2019/TT-BTC thì Người nộp thuếvẫn thực hiện thông báo phát hành hóa đơn điện tử, phát hành quản lý và sử dụng hóa đơntheo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2010, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2014,thông tư 32/2011/TT-BTC, Thông tư 39/2014/TT-BTC, Thông tư 26/2015/TT-BTC và thông tư 37/2017/TT-BTC.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý khách.

Xin trân trọng kính báo.

 

Nơi nhận:

  • Bp. Hành chính
  • Như kính gửi.

TP.HCM, ngày 30 tháng 11 năm 2019

Công Ty TNHH Công Nghệ LCD Việt Nam

Ký xác nhận

 

Tin tức liên quan

Hướng dẫn đăng nhập dành cho người mua, người bán trên phần mềm AZ Invoice

Hướng dẫn đăng nhập dành cho người mua, người bán trên phần mềm AZ Invoice

Hướng dẫn đăng nhập dành cho người mua, người bán Cách thức lấy lại mật khẩu AZ Invoice

Hướng dẫn lưu trữ hóa đơn điện tử AZ INVOICE

Hướng dẫn lưu trữ hóa đơn điện tử AZ INVOICE

Người mua tìm – tra cứu hóa đơn gốc XML và tìm cách đọc file gốc này(1) – sau đó đối chiếu dữ liệu giữa bản gốc (xml) và bản nhận được, nếu khớp dữ liệu, người mua tiến hành lưu trữ bản gốc (xml) về máy tính, lưu lại thông tin link tra cứu và mã tra cứu, lưu lại Hóa đơn giấy hoặc lưu file PDF

Những lưu ý khi sử dụng Hóa Đơn Điện Tử kế toán cần nắm

Những lưu ý khi sử dụng Hóa Đơn Điện Tử kế toán cần nắm

Đối tượng tiếp cận và sử dụng chiếm đến 95% là kế toán. Vậy kế toán cần nắm rõ các lưu ý sau đây để trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử sẽ dễ dàng và thuận tiện hơn. Cụ thể như thế nào hãy cùng theo dõi bài viết từ AZ Invoic

Quy trình đăng ký, phát hành hóa đơn điện tử AZ Invoice

Quy trình đăng ký, phát hành hóa đơn điện tử AZ Invoice

Quy trình đăng ký, phát hành hóa đơn điện tử AZ Invoice

File hướng dẫn sử dụng AZ Invoice

File hướng dẫn sử dụng AZ Invoice

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Hóa đơn điện tử AZ

Phần mềm hỗ trợ kê khai, nộp thuế, giao dịch điện tử qua mạng

Phần mềm hỗ trợ kê khai, nộp thuế, giao dịch điện tử qua mạng

Tổng hợp phần mềm cài đặt kê khai điện tử. Tài liệu hướng dẫn kê khai điện tử chuyên nghiệp. kê khai điện tử thuế, kê khai điện tử bhxh, Kê khai hải quan, Kê khai hóa đơn điện tử,…

Gói thuê dịch vụ

Gói thuê dịch vụ

Trả phí theo số lượng đăng ký mua Quý khách không cần đầu tư hạ tầng: máy chủ, tường lửa ... AZ lưu trữ miễn phí 10 năm

Gói bản quyền phần mềm (lincence)

Gói bản quyền phần mềm (lincence)

Mô tả sơ lược: Gói sản phẩm cho phép không giới hạn số lượng hóa đơn xuất, dữ liệu hóa đơn hoàn toàn nằm hoàn toàn tại doanh nghiệp. Khách hàng trả phí Licence phần mềm cho năm đầu tiên, các năm tiếp theo trả phí duy trì, bảo dưỡng (15-25%) Khách hàng tự đầu tư hạ tầng: máy chủ Quý khách được sử dụng Website theo tên miền riêng. Quý khách sử dụng các tính năng có sẵn, các yêu cầu chỉnh sửa riêng sẽ được tính phí hợp lý.

Gói giải pháp

Gói giải pháp

Mô tả sơ lược: Gói sản phẩm cho phép không giới hạn số lượng hóa đơn xuất, dữ liệu hóa đơn hoàn toàn nằm hoàn toàn tại doanh nghiệp. Khách hàng trả phí Licence phần mềm cho năm đầu tiên, các năm tiếp theo trả phí duy trì, bảo dưỡng (15-25%) Khách hàng tự đầu tư hạ tầng: máy chủ Quý khách được sử dụng Website theo tên miền riêng. Quý khách tư vấn và triển khai các giải pháp kỹ thuật để đảm bảo việc kết nối theo yêu cầu riêng.

Demo

Demo

Tài khoản demo phần mềm AZ Invoice

Tổng Cục Thuế hướng dẫn thời hạn áp dụng hoá đơn điện tử

Tổng Cục Thuế hướng dẫn thời hạn áp dụng hoá đơn điện tử

Để hướng dẫn về thời hạn áp dụng hoá đơn điện tử (HĐĐT), Tổng cục Thuế đã ban hành công văn số 3920/TCT-DNL về việc thực hiện hoá đơn điện tử.

Toàn văn nghị định 123/2020/NĐ-CP

Toàn văn nghị định 123/2020/NĐ-CP

Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; việc quản lý, sử dụng chứng từ khi thực hiện các thủ tục về thuế, thu phí, lệ phí và quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ.