banner 2

Sơ lược các tính năng của phần mềm Hóa đơn điện tử AZ Invoice

 • 01/12/2019
 • 941
 • AZ Invoice được xây dựng dựa trên Thông tư 32/2011/TT-BCT, Thông tư số 39/2014/TT-BTC, Nghị định số 119/2018/NĐ-CP, Thông tư 68/2019/TT-BTC.
 • Ngày 07/06/2019 Cục Thuế TP Hồ Chí Minh công nhận AZ Invoice là Đơn vị trung gian cung cấp Hóa đơn điện tử đạt chuẩn của ngành Thuế.
 • AZ Invoice đã bảo đảm các điều kiện sau cho Quý khách hàng:

tính năng hóa đơn điện tử azinvoice

 • Phần mềm chạy trên giao diện Web, không cần cài đặt, nhiều người đồng thời cùng đăng nhập, xuất hóa đơn cùng lúc.
 • Miễn phí lưu trữ 10 năm.
 • Không cần mua thêm token (sử dụng token khai báo thuế) hoặc mua Chữ ký số ký HSM (ký tập trung).
 • Miễn phí tạo mẫu hóa đơn.
 • Hóa đơn đăng ký không sử dụng hết trong năm được chuyển sang năm sau hoàn toàn miễn phí.
 • Hỗ trợ kỹ thuật rất nhanh.
 • Kết nối được với các phần mềm kế toán/phần mềm bán hàng/phần mềm quản lý doanh nghiệp khác.
 • Hỗ trợ đăng ký thủ tục sử dụng hóa đơn điện tử với Cơ quan Thuế.
 • Tính năng của phần mềm vượt trội hoàn toàn so với các nhà cung cấp khác:

Tính Năng 1: Tạo hóa đơn mẫu với Logo góc trên, bên trái hóa đơn + Logo chìm ở giữa hóa đơn

AZ Invoice: có sẵn, miễn phí

Tính Năng 2: Tạo Logo ở chân trang hóa đơn

AZ Invoice: có sẵn, miễn phí

Nhà cung cấp khác: Có thể có và tốn phí, tốn thời gian

Tính Năng 3: Quản lý mẫu hóa đơn đã phát hành

AZ Invoice: có sẵn, miễn phí

Tính Năng 4: Quản lý sản phẩm; Quản lý khách hàng/người mua hàng

AZ Invoice: có sẵn, miễn phí

Tính Năng 5: Tạo hóa đơn nháp, chỉnh sửa hóa đơn nháp

AZ Invoice: có sẵn, miễn phí

Tính Năng 6: Gửi hóa đơn nháp cho người mua

Dễ dàng gửi hóa đơn nháp (đã lập, chưa ký số) cho người mua hàng qua email chỉ bằng 1 click chuột

AZ Invoice: có sẵn, miễn phí

Nhà cung cấp khác: Có thể có và tốn phí, tốn thời gian

Tính Năng 7: Tạo hóa đơn nhiều trang

Tính năng có sẵn và hoàn toàn miễn phí: Không giới hạn số dòng sản phẩm trên hóa đơn, hệ thống tự động phân trang và đánh số trang theo đúng Quy chuẩn của CQT.

AZ Invoice: có sẵn, miễn phí

Nhà cung cấp khác: Có thể có và tốn phí, tốn thời gian

Tính Năng 8: Tạo dòng: Chiết khấu đơn hàng theo giá trị (tự nhập)

Tạo dòng chiết khấu theo giá trị (tự nhập tay số tiền chiết khấu).

https://azinvoice.com/wp-content/uploads/2019/09/CK-theo-gia-tri.png

AZ Invoice: có sẵn, miễn phí

Nhà cung cấp khác: Có thể có và tốn phí, tốn thời gian

Tính Năng 9: Tạo dòng: Chiết khấu theo % tổng giá trị đơn hàng

https://azinvoice.com/wp-content/uploads/2019/09/CK-theo-phan-tram.png

AZ Invoice: có sẵn, miễn phí

Nhà cung cấp khác: Có thể có và tốn phí, tốn thời gian

 

Tính Năng 10: Hóa đơn ngoại tệ: Đơn giá ngoại tệ - thanh toán bằng VNĐ

https://azinvoice.com/wp-content/uploads/2019/09/Hoa-don-ngoai-te-vnd.png

AZ Invoice: có sẵn, miễn phí

Nhà cung cấp khác: Có thể có và tốn phí, tốn thời gian

Tính Năng 11: Hóa đơn ngoại tệ: Đơn giá ngoại tệ - thanh toán bằng ngoại tệ

https://azinvoice.com/wp-content/uploads/2019/09/Hoa-don-ngoai-te-ngoai-te.png

AZ Invoice: có sẵn, miễn phí

Nhà cung cấp khác: Có thể có và tốn phí, tốn thời gian

Tính Năng 12: Tính ngược Thành tiền ra đơn giá

https://azinvoice.com/wp-content/uploads/2019/09/Tinh-nguoc-don-gia.png

AZ Invoice: có sẵn, miễn phí

Nhà cung cấp khác: Có thể có và tốn phí, tốn thời gian

Tính Năng 13: Xử lý số lẻ 1 đồng

https://azinvoice.com/wp-content/uploads/2019/09/Sua-lech-1d.png

AZ Invoice: có sẵn, miễn phí

Nhà cung cấp khác: Có thể có và tốn phí, tốn thời gian

Tính Năng 14: Điều chỉnh số thập phân (dấu phẩy sau hàng đơn vị)

https://azinvoice.com/wp-content/uploads/2019/09/Lam-tron.png

AZ Invoice: có sẵn, miễn phí

Nhà cung cấp khác: Có thể có và tốn phí, tốn thời gian

Tính Năng 15: Tạo thêm dòng Phí khác: Phí xuất vé, phí thu hộ, thuế khác, phí khác, ...

AZ Invoice: có sẵn, miễn phí

Nhà cung cấp khác: Có thể có và tốn phí, tốn thời gian

Tính Năng 16: Ẩn đơn giá, số lượng, thành tiền trong Hóa đơn

https://azinvoice.com/wp-content/uploads/2019/09/An-don-gia-so-luong.png

AZ Invoice: có sẵn, miễn phí

Nhà cung cấp khác: Có thể có và tốn phí, tốn thời gian

Tính Năng 17: Thêm trường (số lô, mã màu, mã kho …) mở rộng

https://azinvoice.com/wp-content/uploads/2019/09/Them-truong-mo-rong.png

AZ Invoice: có sẵn, miễn phí

Nhà cung cấp khác: Có thể có và tốn phí, tốn thời gian

Tính Năng 18: Tạo sản phẩm khuyến mãi

https://azinvoice.com/wp-content/uploads/2019/09/Khuyen-mai.png

AZ Invoice: có sẵn, miễn phí

Nhà cung cấp khác: Có thể có và tốn phí, tốn thời gian

Tính Năng 19: Ký số hóa đơn; Ký hóa đơn theo lô

Ký từng tờ hóa đơn hoặc ký nhiều hóa đơn cùng lúc.

AZ Invoice: có sẵn, miễn phí

Nhà cung cấp khác: Có thể có và tốn phí, tốn thời gian

Tính Năng 20: Gửi email tự động cho người mua khi Hóa đơn nháp đã ký xong/Hóa đơn đã ký bị Hủy hoặc bị điều chỉnh, thay thế ; Gửi lại hóa đơn cho người mua

AZ Invoice: có sẵn, miễn phí

Tính Năng 21: Xuất báo cáo: Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, Bảng kê hóa đơn bán ra, Bảng kê chi tiết hóa đơn bán ra (chi tiết tới từng sản phẩm).

AZ Invoice: có sẵn, miễn phí

Tính Năng 22: Chuyển đổi hóa đơn điện tử ra giấy

AZ Invoice: có sẵn, miễn phí

Tính Năng 23: Tạo hóa đơn Hủy, Hóa đơn thay thế, Hóa đơn điều chỉnh (điều chỉnh Mã số thuế, tên, địa chỉ ...

AZ Invoice: có sẵn, miễn phí

Tính Năng 24: Tạo hóa đơn điều chỉnh đa nội dung (tăng/giảm số lượng, đơn giá, thuế suất của NHIỀU sản phẩm) trên cùng MỘT hóa đơn

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

https://azinvoice.com/wp-content/uploads/2019/09/Dieu-chinh.png

AZ Invoice: có sẵn, miễn phí

Nhà cung cấp khác: Không có

Tính Năng 25: Tạo Biên bản (Hủy / Điều chỉnh / Thay thế) điện tử tự động

https://azinvoice.com/wp-content/uploads/2019/09/Bien-ban-dien-tu.png

AZ Invoice: có sẵn, miễn phí

Nhà cung cấp khác: Có thể có và tốn phí, tốn thời gian

Tính Năng 26: Lọc hóa đơn theo 1 hoặc nhiều trạng thái: khởi tạo, đã ký, hủy …; Lọc hóa đơn theo nhiều điều kiện khác nhau

https://azinvoice.com/wp-content/uploads/2019/09/Loc-nhieu-dieu-kien.png

AZ Invoice: có sẵn, miễn phí

Nhà cung cấp khác: Có thể có và tốn phí, tốn thời gian

Tính Năng 27: Ký số 2 bên lên hóa đơn hoặc biên bản điện tử

Khi xuất hóa đơn cho người mua, hệ thống tự động tạo 1 tài khoản cho người mua để có thể đăng nhập vào hệ thống nhằm tìm kiếm hóa đơn, ký số lên hóa đơn / biên bản điện tử.
Người bán và người mua dễ dàng ký diện tử biên bản mà không cần cài đặt thêm phần mềm.

AZ Invoice: có sẵn, miễn phí

Nhà cung cấp khác: Không có

Tính Năng 28: Lập (upload) hoá đơn từ Excel lên hệ thống Hóa đơn điện tử AZ

Người lập hóa đơn có thể lập hóa đơn từ excel, sau đó tải lên (upload) lên hệ thống AZ Invoice. Có thể upload cả nghìn tờ hóa đơn cùng lúc.

AZ Invoice: có sẵn, miễn phí

Tính Năng 29: Công cụ kết nối trực tiếp (API) hoặc gián tiếp (tool/webservice) tự động kết nối dữ liệu giữa phần mềm kế toán / phần mềm bán hàng / phần mềm quản lý doanh nghiệp … với phần mềm Hóa đơn điện tử AZ Invoice

AZ có sẵn các hàm API, cũng như đã có sẵn Tool kết nối dữ liệu.

https://azinvoice.com/wp-content/uploads/2019/09/API.png

AZ Invoice: có sẵn.

Nhà cung cấp khác: Có thể có.

Tính Năng 30: Người mua: tự động tạo tài khoản tra cứu hóa đơn cho người mua

AZ Invoice: có sẵn, miễn phí

Nhà cung cấp khác: Có thể có và tốn phí, tốn thời gian

Tính Năng 31: Đọc file hóa đơn gốc XML bằng trình duyệt web

Người dùng chỉ cần vào website https://azinvoice.vn/#/search-xml sau đó chọn file XML và đọc, hoàn toàn không cần tải phần mềm về cài đặt, giúp tiết kiệm thời gian, tốn công cài đặt.

AZ Invoice: có sẵn, miễn phí

Nhà cung cấp khác: Có đơn vị không có phần mềm đọc XML, hoặc có thì là 1 phần mềm, cần phải tải xuống và cài đặt.

 

 

 

Bộ phận Phát triển đại lý của AZ Invoice sẽ liên hệ lại với bạn để xác nhận thông tin và tiến hành ký kết hợp đồng

LIÊN HỆ HỢP TÁC

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LCD VIỆT NAM

Trụ sở chính: Room 105, SBI Building, Quang Trung Software Park, Ho Chi Minh City
Mã số thuế: 0312483391
Số điện thoại1900 57 12 52 - 091 779 0440 - 088 663 0007
Email: support@azinvoice.vn - hotro@azinvcie.vn
Website: www.azinvoice.com - www.azinvoice.vn

Tin tức liên quan

Hướng dẫn đăng nhập dành cho người mua, người bán trên phần mềm AZ Invoice

Hướng dẫn đăng nhập dành cho người mua, người bán Cách thức lấy lại mật khẩu AZ Invoice

Hướng dẫn lưu trữ hóa đơn điện tử AZ INVOICE

Người mua tìm – tra cứu hóa đơn gốc XML và tìm cách đọc file gốc này(1) – sau đó đối chiếu dữ liệu giữa bản gốc (xml) và bản nhận được, nếu khớp dữ liệu, người mua tiến hành lưu trữ bản gốc (xml) về máy tính, lưu lại thông tin link tra cứu và mã tra cứu, lưu lại Hóa đơn giấy hoặc lưu file PDF

Những lưu ý khi sử dụng Hóa Đơn Điện Tử kế toán cần nắm

Đối tượng tiếp cận và sử dụng chiếm đến 95% là kế toán. Vậy kế toán cần nắm rõ các lưu ý sau đây để trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử sẽ dễ dàng và thuận tiện hơn. Cụ thể như thế nào hãy cùng theo dõi bài viết từ AZ Invoic

Quy trình đăng ký, phát hành hóa đơn điện tử AZ Invoice

Quy trình đăng ký, phát hành hóa đơn điện tử AZ Invoice

File hướng dẫn sử dụng AZ Invoice

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Hóa đơn điện tử AZ

Phần mềm hỗ trợ kê khai, nộp thuế, giao dịch điện tử qua mạng

Tổng hợp phần mềm cài đặt kê khai điện tử. Tài liệu hướng dẫn kê khai điện tử chuyên nghiệp. kê khai điện tử thuế, kê khai điện tử bhxh, Kê khai hải quan, Kê khai hóa đơn điện tử,…

Gói thuê dịch vụ

Trả phí theo số lượng đăng ký mua Quý khách không cần đầu tư hạ tầng: máy chủ, tường lửa ... AZ lưu trữ miễn phí 10 năm

Gói bản quyền phần mềm (lincence)

Mô tả sơ lược: Gói sản phẩm cho phép không giới hạn số lượng hóa đơn xuất, dữ liệu hóa đơn hoàn toàn nằm hoàn toàn tại doanh nghiệp. Khách hàng trả phí Licence phần mềm cho năm đầu tiên, các năm tiếp theo trả phí duy trì, bảo dưỡng (15-25%) Khách hàng tự đầu tư hạ tầng: máy chủ Quý khách được sử dụng Website theo tên miền riêng. Quý khách sử dụng các tính năng có sẵn, các yêu cầu chỉnh sửa riêng sẽ được tính phí hợp lý.

Gói giải pháp

Mô tả sơ lược: Gói sản phẩm cho phép không giới hạn số lượng hóa đơn xuất, dữ liệu hóa đơn hoàn toàn nằm hoàn toàn tại doanh nghiệp. Khách hàng trả phí Licence phần mềm cho năm đầu tiên, các năm tiếp theo trả phí duy trì, bảo dưỡng (15-25%) Khách hàng tự đầu tư hạ tầng: máy chủ Quý khách được sử dụng Website theo tên miền riêng. Quý khách tư vấn và triển khai các giải pháp kỹ thuật để đảm bảo việc kết nối theo yêu cầu riêng.

Demo

Tài khoản demo phần mềm AZ Invoice

Tổng Cục Thuế hướng dẫn thời hạn áp dụng hoá đơn điện tử

Để hướng dẫn về thời hạn áp dụng hoá đơn điện tử (HĐĐT), Tổng cục Thuế đã ban hành công văn số 3920/TCT-DNL về việc thực hiện hoá đơn điện tử.