banner 2

Chữ ký số HSM - Mua mới 2 năm

Chữ ký số lưu trên HSM của AZ Invoice: Thiết bị HSM chuyên dụng, đặt tại máy chủ của AZ Invoice.

Mã sản phẩm:HSM - 2Y
1.992.000đ

Chữ ký số lưu trên HSM của AZ Invoice: Thiết bị HSM chuyên dụng, đặt tại máy chủ của AZ Invoice.

Thời gian sử dụng: 24 tháng.

Tính năng:

  • Ký số Hóa đơn điện tử.
  • Độ dài cặp khóa: 1024 bit

Đặc điểm

  • Integrity: Toàn vẹn của giao dịch.
  • Authenticity: Xác thực của người giao dịch.
  • Non-repudiation: Chống từ chối, chống chối bỏ của giao dịch.
  • Confidentiality: Bảo mật của giao dịch.

Lưu ý:Nếu quý khách cần đăng ký gói 2048 bit, phí bằng 200% phí của gói 1024 bit.

Giới thiệu Chữ ký số HSM (thiết bị HSM đặt tại AZ Invoice):

+Chữ ký số thông thường được lưu vào USB Token, mỗi lần doanh nghiệp cần ký số thì cần cắm thiết bị USB Token vào để ký.

Loại Chữ ký số lưu trên HSM có sự khác biệt ở vị trí lưu trữ: thay vì lưu trong USB Token – sẽ được lưu vào thiết bị ký số chuyên dụng (HSM - hardware security module) – thiết bị này đặt tại nhà cung cấp dịch vụ. Mỗi lần Doanh nghiệp cần ký số thì chỉ cần đăng nhập vào tài khoản phần mềm Hóa đơn điện tử (tài khoản được phân quyền ký số) – nhấn ký là tự động hệ thống sẽ ký số lên hóa đơn.

+Ưu điểm của chữ ký số lưu trên HSM là có tốc độ ký nhanh, ổn định, có thể ký số trên máy tính hoặc thiết bị di động, thiết bị ký không cần cài đặt (tránh được lỗi).

+Tính năng: Ký hóa đơn điện tử AZ Invoice.

+Độ dài cặp khóa: 1.024 bit.

+Số lượng ký số: không giới hạn.