banner 2

Nhớ thêm thẻ h1 không quên

AZ Invoice - Bản licence

AZ Invoice - Bản licence

Bản cho phép người dùng tự cài đặt phần mềm trên máy chủ của mình, đồng thời không giới hạn số lượng hóa đơn sử dụng

AZ Invoice - Thuê dịch vụ

AZ Invoice - Thuê dịch vụ

Sử dụng hạ tầng có sẵn của AZ Invoice, mua bao nhiêu sử dụng bấy nhiêu, không phí phát sinh.

AZ Invoice - Gói giải pháp lớn

AZ Invoice - Gói giải pháp lớn

Gói giải pháp dành cho Doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng từ vài trăm ngàn đến vài trăm triệu hóa đơn/năm.

Chữ ký số lưu trên HSM

Chữ ký số lưu trên HSM

Chữ ký số lưu được lưu vào thiết bị ký số chuyên dụng (HSM - hardware security module) – thiết bị này đặt tại nhà cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ

Dịch vụ

Phần mềm đáp ứng Thông tư 68/2019/TT-BTC.

Phần mềm đã được Cơ quan thuế Thẩm định:Ngày 07/06/2019, Cục thuế HCM đã có văn bản công nhận AZ Invoice là tổ chức cung cấp Hóa đơn điện tử đạt chuẩn của ngành Thuế. Ngoài ra, AZ Invoice đã kết nối thành công với toàn bộ 63 tỉnh thành trên Toàn Quốc.

Tính pháp lý: Đáp ứng đầy đủ Thông tư 32/2011/TT-BTC, Thông tư 39/2014/TT-BTC, Nghị định số 119/2018/NĐ-CP, Thông tư 68/2019/TT-BTC và các văn bản quy phạm pháp luật khác.

Khách hàng tiêu biểu: Tiki, Fomorsa, Hitachi, SSC, Gas Bình Minh, Carrerlink, TOTO, Orion, NATco, Moririn, ...

Số lượng khách hàng đã triển khai: Hơn14.000 khách hàng trên toàn quốc.

Hình ảnh

Mau HD_339
icon
Mau HD_199
icon
Mau HD_198
icon
Mau HD_205
icon
Mau HD_336
icon
Mau HD_320
icon
Mau HD_343
icon
Mau HD_254
icon

Tin tức mới nhất

Quyết định 1450/BTC ngày 07/10/2021 về chuẩn định dạng xml của hoá đơn điện tử

Quyết định 1450/BTC ngày 07/10/2021 về chuẩn định dạng xml của hoá đơn điện tử

AZ Invoice gửi Quý khách bản chính thức (có đóng mộc) của Quyết định 1450/BTC ngày 07/10/2021 về chuẩn định dạng xml của hoá đơn điện tử.

Xem chi tiết
Toàn văn Thông tư 78/2021/TT-BCT ngày 17/09/2021

Toàn văn Thông tư 78/2021/TT-BCT ngày 17/09/2021

AZ Invoice kính gửi Quý khách bản chính thức (có ký số) của Thông tư 78/2021/TT-BCT ngày 17/09/2021.

Xem chi tiết
Chi tiết các nội dung mới tại Thông tư 78/2021/TT-BTC

Chi tiết các nội dung mới tại Thông tư 78/2021/TT-BTC

Chi tiết các nội dung mới tại Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021.

Xem chi tiết
Thông tư số 78/2021/TT-BTC quy định về hóa đơn, chứng từ

Thông tư số 78/2021/TT-BTC quy định về hóa đơn, chứng từ

Vừa qua, ngày 17/09/2021 Bộ Tài Chính đã ra Thông tư số 78/2021/TT-BTC quy định về hóa đơn, chứng từ, đây là văn bản hướng dẫn cho Luật thuế sửa đổi và nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Xem chi tiết
Toàn văn Thông tư 88/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 68/2019

Toàn văn Thông tư 88/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 68/2019

Thông tư mơi số 88/2020/TT-BTC: kéo dài hiệu lực Thông tư số 32/2011/TT-BTC và 39/2014/TT-BTC tới ngày 30 tháng 6 năm 2022

Xem chi tiết
Thời hạn nộp tờ khai và hạn nộp tiền "Lệ phí môn bài" căn cứ theo nghị định 126/2020/NĐ-CP

Thời hạn nộp tờ khai và hạn nộp tiền "Lệ phí môn bài" căn cứ theo nghị định 126/2020/NĐ-CP

Thời hạn chậm nhất để nộp tờ khai và hạn nộp tiền "Lệ phí môn bài" căn cứ theo nghị định 126/2020/NĐ-CP ký ngày 19/10/2020 có hạn là ngày 30/01 năm sau năm thành lập hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Xem chi tiết
Hướng dẫn mới về thời hạn sử dụng hóa đơn giấy, hóa đơn điện tử

Hướng dẫn mới về thời hạn sử dụng hóa đơn giấy, hóa đơn điện tử

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế hoặc đã đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, đã mua hóa đơn của cơ quan thuế trước ngày Nghị định này được ban hành thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn đang sử dụng kể từ ngày Nghị định này được ban hành đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2020 và thực hiện các thủ tục về hóa đơn theo quy định tại các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập trong thời gian từ ngày Nghị định này được ban hành đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, trường hợp cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định này thì cơ sở kinh doanh thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan thuế. Trường hợp chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn theo quy định tại các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì thực hiện như các cơ sở kinh doanh nêu tại khoản 1 Điều này

Xem chi tiết
Toàn văn nghị định 123/2020/NĐ-CP

Toàn văn nghị định 123/2020/NĐ-CP

Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; việc quản lý, sử dụng chứng từ khi thực hiện các thủ tục về thuế, thu phí, lệ phí và quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ.

Xem chi tiết
Tổng Cục Thuế hướng dẫn thời hạn áp dụng hoá đơn điện tử

Tổng Cục Thuế hướng dẫn thời hạn áp dụng hoá đơn điện tử

Để hướng dẫn về thời hạn áp dụng hoá đơn điện tử (HĐĐT), Tổng cục Thuế đã ban hành công văn số 3920/TCT-DNL về việc thực hiện hoá đơn điện tử.

Xem chi tiết
Hướng dẫn đăng nhập dành cho người mua, người bán trên phần mềm AZ Invoice

Hướng dẫn đăng nhập dành cho người mua, người bán trên phần mềm AZ Invoice

Hướng dẫn đăng nhập dành cho người mua, người bán Cách thức lấy lại mật khẩu AZ Invoice

Xem chi tiết
File hướng dẫn sử dụng AZ Invoice

File hướng dẫn sử dụng AZ Invoice

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Hóa đơn điện tử AZ

Xem chi tiết